Koronavirus najnovije

Razvoj medicine omogućio je histeroskopiju, kao minimalno invazivnu endoskopsku proceduru kojom se sa velikom uspesnošću može rešiti najveći broj ginekoloških stanja poput abnormalnog krvarenja iz materice, septuma, mioma, priraslica i polipa. Histeroskopija je intervencija u kojoj se koristi histeroskop - uzani teleskop širine 4mm uz pomoć koga lekar sagledava unurašnjost materice. Ova intervencija se radi u dnevnoj bolnici i oporavak je izuzetno brz. Posebnu ulogu, histeroskopija je ostvarila kao dopunska metoda u dijagnostici i lečenju neplodnosti.

Uprkos velikim uspesima i napredovanju postupaka vantelesne oplodnje, istraživanja su pokazala da važnu ulogu u ostvarivanju trudnoće ima upravo građa same materice koja se najbolje može proceniti u toku histeroskopije. 

Histeroskopija i vantelesna oplodnja

Danas histeroskopija koja se radi pre postupka vantelesne oplodnje postaje gotovo nezaobilazna. Zašto? Histeroskopija predstavlja najbolji način kojim se može proveriti da li je vaša materica zdrava i spremna za bebu. Problemi vezani za građu materice mogu biti razlog spontanih pobačaja ili neplodnosti. Čak i uz pomoć najsavremenijih ultrazvučnih aparata ne može se postaviti tako precizna dijagnoza niti dobiti tako celovita slika kao uz pomoć histeroskopije. Rutinska histeroskopija se naziva dijagnostička , u toku koje lekar posmatra izgled same materice i ostije (početka jajovoda), a ukoliko ginekolog u toku procedure otkrije promene poput septuma, polipa, mioma, priraslica, ožiljačnog tkiva oni se mogu odmah i tretirati pa onda histeroskopija iz dijagnotičke prerasta u operativnu. U toku procedure mogu se uzeti i uzorci tkiva koji se šalju na dalje analize poput mikrobioloških, imunoloških ili receptivnosti endometrijuma. Mikrobiološkim analizama koje se mogu uzeti u toku procedure mogu se otkriti “neme infekcije” tj. Infekcije koje su pristune u samoj materici ali ne daju simptome. Osim uzorkom uzetim na ovaj način, drugačije se ne mogu otkriti. Na taj način, zbog svoje sveobuhvatnosti histeroskopija je postala zlatni standard dijagnostike i lečenja promena koje se mogu javiti u materici, a koje mogu ometati začeće

Histeroskopija -bezbolna, bezbedna i uspešna

Nekada su žene često odlagale odlaske na ginekološke intervencije (upravo zbog straha od bolova, dužine oporavka ali i neizvesnosti koje sa sobom nose neke od intervencija). Zbog svoje neinvazivnosti odnosno mogućnosti da se u toku intervencije sačuva u najvećoj mogućoj meri zdravo tkivo, a otklone promene poput mioma kao i bezbednosti same procedure operativna histeroskopija je postala izbor lečenja ne samo mioma, već i polipa, septuma i ablacije endometrijuma. Kod klasičnih ginekoloških operacija oporavak je dug i često posle intervencija ostaje ožiljačno tkivo koje može praviti dalje probleme. Oporavak posle histeroskopije, je izuzetno brz, a nuspojave su veoma retke kod iskusnih operatera. Infekcije kao posledica intervencije se javljaju kod manje od 0.4% pacijentkinja, a krvarenje usled povrede materice kod manje od 1% pacijentkinja. Ove cifre govore o bezbednosti procedure koja mora biti na prvom mestu. 

Dr Zoran Stanković, specijalista ginekologije i akušerstva Specijalna bolnica za ginekologiju "Jevremova" sa porodilištem članica Medigroup

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama