Bez obzira na to da li koriste flašicu ili doje, pravo jedne majke da nahrani svoje dete je jedno od najvažnijih prava jedne žene. Ipak, ono je često ugroženo, naročito u slučaju mama koje doje i čine to na javnim mestima. Majke se, s jedne strane, slažu da je najvažnije da se beba nahrani, a protivnici dojenja u javnosti nemaju čvrste argumente protiv toga, iako su svesrdno protiv.

Međutim, uprkos tome što malo ljudi ume da objasni zbog čega im je neprijatno kada majka želi da nahrani svoje dete u parku i uprkos sve češćim nalazima naučnih istraživanja o koristi koju majčino mleko ima po zdravlje deteta, žene se još uvek susreću s ovim problemom. Štaviše, na nekim mestima u Americi, ali i širom sveta, izričito je zabranjeno dojenje.

Pogledajte koja su to mesta i recite nam da li vas to i zbog čega ljuti.

Prevela i priredila: Tamara Sorak

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama