Kako je utvrđeno nedavno sprovedenim istraživanjem, metalne igračke i nakit od bižuterije često sadrže veoma toksične supstance poput olova i kadmijuma. Džerald Dž. Zaguri i Mert Gunej, profesori Politehničke škole u Montrealu, ispitivali su koliku opasnost po zdravlje dece predstavljaju predmeti koji se sastoje od ovih supstanci.

Oni su pregledali nasumično odabrane uzorke u vidu 72 igračke ili komada nakita kupljenih u lokalnoj prodavnici. Sproveden je tzv. in vitro test, u okviru kojeg je ispitano 24 uzorka tako što su stavljeni u veštački gastrointestinalni sistem.

"Posmatrali su smo kontaminaciju olovom i kadmijumom, izuzetno toksičnim metalima. Oni mogu da naprave veliki problem. U nekim uzorcima su pronađeni i tragovi bakra, nikla, arsena i antimona", objasnio je profesor Zaguri i dodao da su testovi pokazali da se metali mogu kretati kroz digestivne tečnosti nakon što se kontaminirani predmet proguta.

Rezultati su, takođe, pokazali da su nivoi olova, kadmijuma i nikla iz nekih od uzoraka premašili dozvoljene granice i da bi njihov kontakt s gastrointestinalnim traktom mogao neka negativna akutna (bol u stomaku, mučninu, povraćanje i dijareju), ali i hronična stanja, u zavisnosti od stepena kontaminacije igračaka i nakita.

Uz to, istraživači napominju da bi, kada bi često dolazilo do gutanja olova i kadmijuma, ove supstance mogle imati ireverzibilno štetno dejstvo na detetov intelektualni razvoj.

Priredila: Tamara Sorak

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama