Izvor: Lekarinfo


Studija je sprovedena na preko 5.000 dece. Majke su popunjavale upitnike u kojima su među ostalim bila i pitanja da li su dojile bebe, do kada i kada je uvedena druga vrsta hrane.

Deca su praćena od jedne do četiri godine i tokom studije beležena je pojava simptoma astme. Rezultati su pokazali da deca koja nikada nisu dojena imaju povećan rizik od vizinga, kratakog daha, suvog kašalja, u odnosu na decu koja su dojena duže od šest meseci.Dece koja su osim dojenja dohranjivana imala su povećan rizik od vizinga, kratakog daha, suvog kašalja tokom prve četiri godine, u odnosu na decu koja su isključivo dojena majčinim mlekom tokom prva četiri meseca života.

Ova studija je prva studija koja pokazuje vezu između dužine dojenja i broja epizoda vizinga. Istraživači su takođe pronašli dokaze da se prvi simptomi astme javljaju ranije u životu ako su deca dojena manje od 6 meseci.

"Veza između trajanja dojenja sa simptomima astme tokom prve četiri godine života bila nezavisna od zaraznih i atopijskih bolesti. Ovi rezultati podržavaju trenutnu zdravstvenu strategiju koje promoviše isključivo dojenje tokom prvih šest meseci u industrijalizovanim zemljama", rekla je Dr Agnes Sonnenschein-van der Voort, iz “Erasmus Medical Center” u Holandiji.

Istraživači veruju da su dalje studije potrebne da se istraži zaštitni efekat dojenja na različite vrste astme kasnije u životu.

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama