Propisima je predviđeno da zdravstvo, sudstvo, socijalna zaštita, školstvo i policija usko sarađuju u oblasti zaštite dece. Vrlo često te saradnje nema i dobri protokoli se ne primenjuju, kažu stručnjaci. U svakoj od ovih oblasti trebalo bi da funkcionišu timovi stručnjaka za zaštitu dece.

"U zdravstvu se događalo da nemamo formirane timove. To znači da ukoliko neko iz centra za socijalni rad želi da razmeni informaciju sa zdravstvenom ustanovom, nema adresu kojoj da se obrati", kaže zamenica zaštitnika građana za prava dece Gordana Stevanović.

Pogledajte i Mentalno zlostavljanje ostavlja duboke ožiljke

Osim sprovođenja prcedura, trebalo bi usavršiti i postojeće zakone. Uskoro će izmenama porodičnog zakona biti zabranjeno fizički kažnjavati dete, a biće poboljšano i kontrolisanje sprovođenja sudskih presuda koje bi trebalo da zaštite ugrožene.

"Kada sud izrekne neku meru, njeno sprovođenje niko ne prati, pa samim tim i ne reaguje kada se ta mera ne poštuje. Dakle, način praćenja i obaveze suda i organa socijalne zaštite jako su značajne i pojačaćemo ih izemanama porodičnog zakona", tvrdi Dragan Vulević iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Pogledajte i Da li nemar može da se tretira kao zlostavljanje deteta?

Ako ne žele u policiju ili kod nekog koga poznaju, deca mogu da prijave zlostavljanje na besplatnu dečiju sos liniju koja radi 24 časa svakog dana. Pozvali smo njihov broj telefona 0800 123 456 i porverili šta im otežava rad.

Željka Burgund poručuje da je najveći prblem sa kojim se susreću to što država ima sredstava samo za jednog telefonskog savetnika.

"Samo jedan, najviše dva telefonska savetnika mogu da odgovore na masu poziva, što znači da ćete najčešće ako pozovete dečiju liniju Srbije, dobiti obaveštenje da je trenutno nemoguće razgovarati, jer su svi operateri zauzeti", objašnjava Burgund.

Pogledajte i Najteži razgovor s detetom: Kako prepoznati seksualno uznemiravanje

Da bi prijavili nasilje, najmlađi prvo moraju da nauče da ga prepoznaju. Za to su u sistemu obrazovanja, od pre osam godina od kada postoji protokol za prosvetu, zaduženi učitelji i nastavnici.

"Deca nisu dovoljno informisna, jer te informacije ne dobijaju u školi. Jedanaest predmeta je propisano protokolom, ali svaki nastavnik ima pravo da razgovor o nasilju nad decom unese kao nastavnu jedinicu", kaže Dušica Popadić iz Incest trauma centar.

Onaj ko primeti da je dete zlostavljano, po zakonu je obavezan da to prijavi, a nadležni na prijavu moraju da reaguju najkasnije u roku od 72 sata.

*Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici -YuMama.

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama