U organizaciji ambasade Švedske i Udruženja “Gnezdo – Beograd” za promociju i podršku odgovornom roditeljstvu, a uz podršku Švedskog instituta i u partnerstvu sa Unicefom Srbije, u Beogradu je juče održana konferencija po nazivom “Nikad nasilje”. 

Stručnjaci, praktičari i predstavnici institucija iz oblasti dečjih prava na okruglom stolu zaključili su da država treba da pokaže jasan stav prema ovoj temi, tako što će kroz adekvatnu zakonsku regulativu i u praksi podržati edukaciju roditelja i pružiti im mogućnost da kontinuirano razvijaju svoje roditeljske veštine.


Pročitajte i... 10 roditeljskih zabluda o fizičkom kažnjavanju dece

Otvarajući konferenciju, ministar za rad, zapošljavanje, socijalnu politiku i boračka pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da u vaspitavanju dece nema mesta za nasilje. “Srbija uskoro treba da dobije zaštitnika prava deteta, instituciju koja će se na krovni način baviti pravima dece”, rekao je on.

Na konferenciji koja je bila inspirisana vizijom Astrid Lindgren, autorke Pipi Duge Čarape, da je nemoguće graditi nenasilno društvo ako se deca vaspitavaju nasilnim metodama, stručnjaci iz Švedske govorili su o 36-godišnjim iskustvima te zemlje u sprovođenju zakonske zabrane telesnog kažnjavanja dece. Oni su istakli da je pre donošenja ovog zakona, 1979. godine, 90 odsto roditelja izjavljivalo da koristi ovakav vid kažnjavanja, dok je taj procenat danas svega sedam odsto! Švedsko iskustvo pokazalo je da je za efikasno sprovođenje zakona i ovu krupnu promenu u društvu ključna bila proaktivna politika države i pružanje konstantne podrške roditeljima kroz preventivne i edukativne programe u porodilištima, jaslama, obdaništima i školama, kao i stalna edukacija svih koji rade s decom (medicinskih, socijalnih i prosvetnih radnika).

“Deca koja doživljavaju telesno kažnjavanje u porodici češće razvijaju depresivno ponašanje, sklonija su maloletničkoj delinkvenciji i kriminalu, pa čak i gojaznosti, što govori o tome da telesno kažnjavanje osim na psihološkom, ostavlja tragove i na fiziološkom nivou”, rekao je Stafan Janson, profesor socijalne pedijatrije i jedan od najuticajnijih stručnjaka iz ove oblasti u Švedskoj.

Pozdravljajući učesnike na konferenciji Nj.E. gospodin Krister Asp, ambasador Švedske izjavio je: „Trebalo bi da se konstantno pitamo šta je u najboljem interesu deteta, i da tako postupamo, jer deca čine našu budućnost. Nadam se da će Srbija biti 47. zemlja koja će usvojti zakon o zabrani fizičkog kažnjavanja dece.

Organizovana je i radionica o pozitivnoj disciplini koju je održala Eva Belander,viša savetnica u švedskom ogranku Save The Children, na kojoj su predstavljeni načini vaspitanja dece korišćenjem nenasilnih metoda i tehnika. Konferenciji je prisustvovao i direktor Unicefa Mišel Sen Lo.*Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici -YuMama

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama