Roditelji zahteve podnose u nadležnoj jedinici Poreske uprave (nadležnost se određuje prema prebivalištu podnosioca zahteva).

Pravo na refundaciju PDV može da ostvari roditelj, odnosno staratelj bebe, ukoliko ispunjava sledeće kumulativne uslove:

  • da je punoletni državljanin Republike
  • da ima prebivalište na teritoriji Republike
  • da je kupio hranu i opremu za bebe
  • da je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme ostvaren u iznosu manjem od 981.120 dinara i da je ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na imovinu manja od 23.914.800 dinara
  • da ima fiskalni isečak izdat u prodavnici u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase.

Uz zahtev se dostavljaju:

  • fiskalni isečci izdati u prodavnicama hrane i opreme za bebe (obveznika PDV) u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase u periodu za koji se podnosi zahtev za refundaciju PDV
  • fotokopije i spisak brojeva tih fiskalnih isečaka

Ukoliko ste staratelj, treba da priložite i:

  • fotokopiju odluke nadležnog organa o usvojenju, a staratelj bebe – fotokopiju odluke nadležnog organa o stavljanju pod starateljstvo

Iz Poreske uprave podsećaju da ukoliko je kupac hrane i opreme za bebe propustio da podnese zahtev za refundaciju PDV u prethodnom periodu, za nabavke od 1. januara  2013. godine, to može da učini i u ovom roku, prenosi Subotica Online.

Ako je kupac hrane i opreme za bebe u prvoj godini starosti bebe ostvario refundaciju PDV u iznosu manjem od 40.880 dinara, pravo na refundaciju PDV u prvoj godini bebe smatra se u potpunosti ostvarenim, i za drugu godinu bebe (do navršene druge godine bebe) može ostvariti pravo na maksimalno 30.660 dinara ako ispunjava sve napred navedene uslove.

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama