Koronavirus najnovije

Broj putem kojeg se mame i mališani mogu obratiti savetovalištu glasi: 011/7158-444, a ono je osnovano radi unapređivanja kvaliteta zdravstvene zaštite majke i deteta. Za sada, otvoreno je u Beogradu i još jedanaest gradova, a u narednih mesec dana će funkcionisati na teritoriji čitave države.

Republički fond za zdravstveno osiguranje navodi da je preuzeo obavezu finansiranja i održavanja telefonskog savetovalšta „Halobeba“, kako bi se sačuvao rad ovog servisa u Beogradu, u interesu trudnica, porodilja i njihove dece.

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama