Koronavirus najnovije

Poziv je upućen roditeljima ili starateljima sa teritorije Grada Niša čija su deca rođena tokom 2018. godine, da podnesu zahtev za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za putnička vozila. Kriterijumi za dodelu besplatnih dečijih autosedišta su da je prebivalište jednog roditelja ili staratelja na teritoriji Grada Niša i da roditelj, odnosno staratelj poseduje motorno vozilo u vlasništvu. Prioritet prilikom dodele imaće samohrani roditelji.

Obrazac zahteva, prijavni formular, može se preuzeti u Sekretarijatu za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, u ulici Vožda Karađorđa br. 24, svakog radnog dana od 11 do 14 časova, sa zvaničnog sajta Grada Niša ili na pisarnici Gradske uprave Grada Niša, ulica Nikole Pašića br. 24.

Popunjen obrazac zahteva sa pratećom dokumentacijom podnosi se preko pisarnice Gradske uprave Grada Niša, sa naznakom "Sekretarijatu za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj za dodelu besplatnih dečijih autosedišta".

Rok za podnošenje zahteva je 29.03.2019. godine do 15 časova.

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama