Đukić Dejanović koja je i predsednica Saveta za prava deteta rekla je gostujući na lokalnoj televiziji u Kragujevcu, da se uporedo sa strategijom radi i akcioni plan koji podrazumeva taksativno nabrojane uloge ministarstva, obrazovnih institucija, kao i to gde je mesto socijalne politike u svemu, a gde roditelja.  

Ona je rekla da čvrsto veruje da će strategija i akcioni planovi biti "na delu" već u 2018. godini, a dodala je da će se taj dokument razlikovati od ranijih i da će sadržati "kratku sliku stanja na polju nasilja" ali i politiku koju u vezi sa tom temom treba primenjivati.  

"Mora se ići na prevenciju nasilja i taj dokument će odrediti ulogu nadležnih, kako dijagnostikovati u socijalnom smislu trenutak koji može da inicira nasilje i kako treba reagovati u datom slučaju i kako sankcionisati nasilje", rekla je Đukić Dejanović.  

Prema njenim rečima Srbija je kao društvo do sada bila usmerena na traganje za tim ko je kriv i na kažnjavanje krivca, što je pogrešan metod.  

"Stručnjaci o tome govore decenijama. Hajde da upoznamo dete koje nosi crte možda budućeg nasilnika, u obdaništu, porodici, dvorištu gde se igra. To je ono dete koje na mali povod reaguje drastično, baca se, ljuti, ne udara svojom glavom nego drma drugo dete, lomi igračke, nasilno je prema životinji", rekla je ministarka.  

Ne možemo dete kriviti što je takvo ali možemo da usmerimo taj način pražnjenja agresivnosti i energije koju ima na sport, društvene igre, razgovor, navela je ona i dodala da u tom smislu psiholozi, socijalni radnici, nastavnici i roditelji treba da stiču znanje kako to da se radi.  

Prema njenim rečima, Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja davaće smernice ministarstvima obrazovanja, rada i socijalne politike, zdravlja i finansija, što iziskuje i kadar i prostor i opremu ali i novac.

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama