To rešenje je precizirano radi usklađivanja sa nedavno usvojenim novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Obaveze plaćanja izuzimaju se deca bez roditeljskog staranja, deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i deca iz materijalno ugrožnih porodica.

Takođe, izmenama zakona omogućeno je da se vaspitno-obrazovni rad u predškolskim ustanovama ostvaruje i na jezicima nacionalnih manjina, ali i dvojezično.

Precizirano je da se za pripadnike nacionalnih manjina rad u predškolskim ustanovama može organizovati na jeziku nacionalne manjine, a može i dvojezično - i na jeziku nacionalne manjine i na srpskom jeziku.

Deo ili ceo program predškolskog vaspitanja i obrazovanja, može da se ostvaruje i na stranom jeziku, odnosno dvojezično - na srpskom i na stranom jeziku, ili na stranom jeziku i na jeziku nacionalne manjine.

Način i uslove ostvarivanja programa vaspitno-obrazovnog rada na stranom jeziku, odnosno dvojezično propisuje resorni ministar.

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama