Koronavirus najnovije

Nove predškolske ustanove biće izgrađene u 30 opština i gradova Srbije. Projekat iz kredita Svetske banke vredan 47 miliona evra, rok realizacije pet godina

Gradnjom novih objekata, adaptacijom postojećih predškolskih ustanova i škola u narednih pet godina biće obezbeđeno mesto za dodatnih 17.000 dece u vrtićima. Nove objekte dobiće kako najsiromašnije opštine, tako i veliki gradovi, gde su dugačke liste čekanja za mesto u predškolskim ustanovama. Osim toga što će biti povećan kapacitet, poboljšaće se i programi rada, a ceo projekat vredan je 47 miliona evra i treba da bude realizovan do 2022. godine.

Sredstva su obezbeđena kreditom Svetske banke, ugovor su potpisali ministar finansija Dušan Vujović i šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji Toni Verheijen. Sporazum o zajmu za projekat inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja potrebno je i da ratifikuje Skupština Srbije.

Posao za 600 vaspitača
Novi kvadrati i više dece u vrtićima zahtevaće i otvaranje novih radnih mesta. Predviđeno je zapošljavanje oko 600 vaspitača i koliko bude potrebno ostalih kadrova za nove kapacitete.

"Prvom komponentom, koja podrazumeva proširenje ponude slobodnih mesta biće obuhvaćeno 30 lokalnih samouprava: ovaj posao vredan je 35 miliona evra", otkriva za "Novosti" Anamarija Viček, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. "Poslali smo anketu svim lokalnim samoupravama, kako bismo utvrdili njihove potrebe za većim kapacitetima. Od realnih mogućnosti opština i gradova da dobiju sve potrebne dozvole i obezbede parcele u što kraćem roku zavisiće ko će da bude izabran. To nam je važno, jer ceo posao mora da bude završen za pet godina. Prikupljanje podataka i mapiranje potreba i mogućnosti opština je u toku. Do kraja ove godine imaćemo spisak odabranih opština."

Pored prve komponente, proširenja broja slobodnih mesta, ona najavljuje i ostale komponente - radiće se na jačanju kvaliteta predškolskih usluga, podršci deci i porodicama i pronalaženju primera dobre prakse podrške ranog razvoja na lokalnom nivou.

Deo kredita biće potrošen na povećanje kvaliteta predškolskog obrazovanja i vaspitanja. U toku je pilotiranje novih osnova predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Predviđene su i obuke za vaspitače, ali i povezivanje roditelja, predškolskih ustanova i drugih sektora, poput zdravstva, socijalne zaštite i nevladinog sektora.

"Povećanje kapaciteta je veoma važno jer nemamo dovoljno veliki obuhvat dece predškolskim obrazovanjem. Samo u uzrastu od 5,5 godina do polaska u školu imamo veliki obuhvat, od 96 odsto, jer je pripremni program obavezan", objašnjava Anamarija Viček. "Posebno je problem kod dece iz romskih porodica, iz drugih marginalizovanih grupa, kao i u seoskim sredinama, gde veoma mali broj dece ide u predškolske ustanove."

Podaci Ministarstva prosvete kažu da polovina dece mlađe od 5,5 godina ne ide u vrtić.

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama