Uputstvo za slanje

Odabir fotografije
Neophodno je da fotografija bude kvalitetna, minimalne težine 500 kb.

Obavezni podaci
Uz fotografiju obavezno pošaljite sledeće podatke: ime i prezime deteta, mesto, adresu i kontakt telefon, kao i saglasnost da slika može da se objavi u časopisu Mama.
Slagasnost pošaljite u vidu jedne rečenice u sklopu mejla. Primer: Ja, (vaše ime i prezime, npr. Ana Ivić), saglasna sam da se slika mog deteta (ime i prezime deteta, npr. Miloš Ivić) objavi u magazinu MAMA.
Molimo roditelje da se pre slanja fotografija maloletne dece upoznaju sa Zakonom o javnom informisanju (www.parlament.gov.rs).

Adresa za slanje
Fotografiju, zajedno sa potrebnim podacima, možete poslati na i-mejl: mama@adriamedia.rs ili poštom na adresu: Časopis Mama, Adria Media Group, Vlajkovićeva 8, 11000 Beograd.

*Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama.

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama