Naime, ukoliko se terapiji pacijentkinja s metastatskim rakom dojke doda "pertuzumab", postiže se produženo  preživljavanje za 15,7 meseci, saopštila je danas ova švajcarska kompanija.


Prosečno preživljavanje obolelih koji su lečeni ovom terapijskom opcijom danas iznosi oko pet godina, navode u "Rouš", predstavljajući konačne rezultate treće faze velike međunarodne studije kojom je obuhvaćeno 808 pacijenata sa metastatskim rakom dojke.

VIŠE: Trudnoćom protiv raka dojke!

Podaci koji su nedavno predstavljeni na kongresu Evropskog društva za medicinsku onkologiju (ESMO) u Madridu, pokazuju da se dodavanjem novog leka "pertuzumab" na dosadašnju standardnu terapiju baziranu na biološkom leku i hemioterapiji, produžava prosečno vreme preživljavanja za 15,7 meseci, odnosno ukupno preživljavanje za prosečno 56,5 meseci.

Ovakvi rezultati uvođenjem novog leka u terapiju pacijenata u odmaklom stadijumu bolesti su veoma značajni i retko zabeleženi u kliničkim ispitivanjima, zaključeno je na ESMO kongresu, piše u saopštenju "Roša", kako prenosi Tanjug.

VIŠE: 5 načina za prevenciju raka dojke

*Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici -YuMama.

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama