Neka verovanja, koja su rasprostranjena širom Rusije, toliko su ukorenjena da ih ni savremeni medicinski pristup trudnoći nije iskorenio. Pre se može reći da su ona postepeno "ukomponovana" u taj pristup, zajedno sa savremenim, naučno baziranim metodama.

Trudnoća u tajnosti
Kada je u pitanju ovaj veoma značajan, ali i rizičan period u životu žene, jedno od najraširenijih verovanja u u Rusiji jeste da bi trudnoća trebalo da se drži u tajnosti - što je duže moguće! Sve dok rast stomaka nije mogao da se primeti, odnosno dokle god je "tajnovitost" bila izvodljiva, za trudnoću bi znali samo muž i najuža porodica. U suštini ovog verovanja je bojazan da bi zle, nečastive sile mogle ozbiljno da naude majci i plodu ukoliko se trudnoća neoprezno obznani svetu. Zbog toga su se, umesto reči "trudna", koristili izrazi poput "u stanju je" ili "ugojila se" - jer na taj način zle sile ne bi saznale istinu. Smatralo se da čak i dobronamerni ljudi iz ženinog okruženja mogu nehotično da joj naude, da je ureknu. A stranci, ili zavidni ljudi bi mogli da je pogledaju "zlim očima" i upropaste joj sreću. 

Posteljica je znak sreće
Rađanje deteta u "košuljici", odnosno u placenti - smatralo se znakom sreće. Odmah se gledalo i na koga dete liči. Ako bi ličilo na roditelja istog pola, to bi značilo da će u životu biti srećno. Nije bilo dobro ukoliko bi porođaj nastupio u noći punog meseca - to se smatralo izuzetno opasnim. Mada, ukoliko bi dete preživelo, očekivalo se da će postati veoma pametno.

Kršenje tabua
Osim štete koju bi mogli da joj nanesu drugi, žena u drugom stanju je i sama mogla da sebe i dete dovede u opasnost nepromišljenim postupcima i kršenjem tabua. Kao i u mnogim drugim kulturama, izlaganje trudnice prizorima ljudske ili životinjske patnje ili smrti - smatralo se izuzetno opasnim. Budućoj mami je bilo zabranjeno i pletenje, jer se verovalo kako može da izazove zaplitanje pupčane vrpce oko vrata bebe. Takođe, trudna žena nije smela da pogleda u vatru, kako dete ne bi na telu dobilo beleg, a isto bi moglo da se desi i ako bi se iznenada uplašila i zatim dodirnula stomak. Morala je da pazi i da ne nagazi na neki zakrivljen predmet, jer bi to moglo da uzrokuje grbavost kod deteta. Ako bi preskočila ili nagazila psa ili mačku, dete bi moglo da se rodi sa pramenom dlaka na telu. Tokom trudnoće, žena nije smela da seče kosu, verovatno zbog asocijacije sa prekidom pupčane vrpce, odnosno pobačajem. 

Izazivanje sudbine
U Rusiji gotovo nikada nećete videti trudnicu kako kupuje potrepštine za bebu, niti kako ih dobija na poklon, jer se smatra da je to "izazivanje sudbine". Zapadni običaj pravljenja bebi-žurke, na kojoj trudnica dobija stvari za bebu unapred, u Rusiji izaziva pravo užasavanje. Ali, zato često možete videti oca kako uzbuđen, navrat-nanos kupuje sve što je potrebno za novorođenče: od kreveca do odeće i pelena... Možete biti sigurni da je upravo dobio srećnu vest! 

Žene su e porađale same
Kao što se trudnoća držala u tajnosti, tako je bilo poželjno da i sam porođaj protekne skriven od šire zajednice, takođe radi zaštite od uroka i zlih sila. U severnim i centralnim krajevima Rusije, porođaj se obavljao u "banji", odnosno kupatilu, koje je predstavljalo posebnu pomoćnu zgradu u seoskom domaćinstvu. Žena se često porađala sama, a ukoliko bi slučajno nastupili problemi, u pomoć bi joj priskočila babica - obično neka iskusna udovica iz sela, poznata po tome što joj sopstvena deca nisu umirala.
Porodilja je po nastupu prvih trudova morala da rasplete kosu i razveže sve čvorove i petlje na odeći - odrešivanje čvorova je trebalo da olakša i ubrza porođaj. Takođe, obavezno bi morala da skine prstenje sa ruku - jer bi ono, po sistemu "slično proizvodi slično", moglo da izazove obmotavanje vrpce oko bebinog vrata i ugrozi joj život. Babica je tokom porođaja izgovarala bajalice, kako bi umilostivila bogove i osigurala uspešno putovanje detetove duše.

Muževi – stop!
Muž u Rusiji nikako nije smeo da prisustvuje porođaju, čak ni da se nađe u blizini mesta porođaja. Razlog tome leži u narodnoj religiji - porođaj je obred u kome beba na ovaj svet dolazi "sa onog sveta", odnosno sveta duhova, što znači da se tom prilikom kroz porodilju otvara "prolaz" između dva sveta. Budući da su žene po svojoj prirodi posrednici između dva sveta, na neki način su ipak pripremljene za taj događaj, dok bi muškarac u dodiru sa onostranim mogao da bude "kontaminiran" i ugrožen. Iz istog razloga, i ostali ukućani bi napuštali  kuću kada počne porođaj. Mada otpornije, i žene učesnici u porođaju bi bile u opasnosti ukoliko odmah posle rođenja deteta ne bi obavile ritualno čišćenje ruku, uz izgovaranje bajalice.

Period babinja u izolaciji
I porodilja i dete su prvih četrdeset dana provodili u izolaciji, jer je to vrlo osetljiv period, u kome su još uvek bili ugroženi od zlih očiju i "nečisti". Tek po isteku tog «prelaznog» doba, žena je mogla ponovo da se vrati u zajednicu, a dete su po prvi put mogli bez opasnosti da vide  prijatelji i rodbina.

Današnje žene u Rusiji se više ne porađaju u samoći i strahu od zlih sila. One to čine u savremenim bolnicama, uz pomoć akušera i profesionalnih babica. Međutim, iako su sada u sigurnim rukama stručnjaka - ipak će, za svaki slučaj, da raspletu kike i skinu prstenje sa ruku (jer, brige "nikada nije dovoljno"). Možda to ne pomaže... ali, kako narod kaže: "Ne može ni da škodi". 

Jovana Papan

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama