Aleksandra - zaštitnica, ona koja brani ljude

Anastasija - rođena na Uskrs

Anđela - poput anđela

Atina - ime helenske boginje Atine

Varvara - tuđinka, koja je strankinja

Georgina - ratarka

Doris - dar, koja je poklon, a može biti i u vezi sa Doridom, helenskom boginjom mora

Ikonija - poput ikone

Irina - mirna, koja je spokojna; ime jedne od Hora, helenske boginje mora

Jevrosima - radosna, koja je vesela, živahna; ime jedne od tri Harite

Jefimija - pristojna, blagoprijatna, koja je uzvišena, ili: koja lepo peva uzvišene pesme

Кleopatra - složenica nastala od reči kleos i pater, odnosno ona koja je od slavnog oca

Кsenija - gostoljubiva, gostoprimljiva, gostinski dar

Magdalena - stanovnica Magdale (mesto na Galilejskom poluostrvu)

Maja - ime helenske boginje, majke boga Hermesa

Margarita - kao biser, biserna

Melanija - crna

Nika – boginja pobede

Paraskeva - pripravna, spremna

Selena – boginja Meseca

Sofija - mudra, razumna, vešta

Tea - poput boginje

Teja – boginja sjaja i dragulja

Teodora - Božji dar

Helena - sjajna, blistava, kao sunčeva svetlost

Hristina - hrišćanka

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama