Predstavljamo vam deset trenutno najpopularnijih ženskih imena koja nose devojčice u Srbiji, a za koja se često misli da su stara narodna imena:

SARA - ime hebrejskog porekla

Sara je žensko biblijsko ime, hebrejskog porekla i znači vladarka, kneginja, žena visokog ranga. Reč "sara" na hebrejskom jeziku označava ženu visokog ranga, a prevodi se i kao princeza ili boginja ili njena visoka svetost. Sara, biblijska ličnost je bila Avramova žena i spominje se u Bibliji i u Kuranu.

IRINA - ime grčkog porekla

Irina je žensko ime iz grčkog jezika i znači mir, spokoj... Poularne su još i varijante Irena, u ruskom jeziku Rina, a u engleskom Ajrin. U srednjovekovnom srpskom jeziku bila je popularna varijanta Jerina ("Prokleta" Jerina bila je srpska vladarka, žena despota Đurđa Brankovića).

NIKA - ime grčkog porekla

Nika je grčkoj mitologiji boginja pobede. Ona je kći Titana Palanta i boginje Stiks. Njen pandan u rimskoj mitologiji je Viktorija.

EMINA - ime arapskog porekla

Ime Amina je arapskog porijekla i znači verna, poštena, pouzdana i sigurna. Ovo je jako često ime među Arapima. Majka poslanika Muhameda zvala se Amina što je varijacija ovog imena.

ZOJA - ime grčkog porekla

Zoja je srpska varijanta starogrčkog imena Zoe i znači život.

ZARA - ime arapskog porekla

Zara je ime arapskog porekla i znači sjaj/bleštavilo. Na kurdskom "zara" znači "zlato". Značenje imena Zara se može tumačiti i kao izvedenica imena Sara.

MIA - ime italijanskog porekla

Pretpostavka je da je Mia skraćena varijanta imena Marija. U romanskim jezicima "mia" znači "moja". Može biti i sa "j" i bez njega, kao i muško i žensko (na pr. Mija Aleksić)

DANIJELA - ime hebrejskog porekla

Ovo ime potiče iz starohebrejskog i znači "Bog je moj sudijа" . U narodnoj etimologiji, ime se vremenom vezalo za reč "dan", pa se prema narodnim običajima davalo deci koja su rođena danju.

ANASTASIJA - ime grčkog porekla

Smatra se da ime Anastasija/Anastazija vodi poreklo iz grčkog jezika. Ovo ime hrišćanske svetiteljke u slobodnom prevodu znači "ona koja je vaskrsla". Supruga Stefana Nemanje, majka Svetog Save zvala se Anastasija.

AIDA - ime arapskog porekla

Ime je arapskog porekla i znači gost, posetilac

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama