Amina, Emina - žensko ime arapskog porekla. Značenje imena je "verna", "poštena", "pouzdana" i "sigurna", a ono je veoma zastupljeno među muslimanima, majka proroka Muhameda zvala se Amina. Muški oblik ovog imena je Amin.

Marija - Biblijsko ime koje je nosila Isusova majka. Ovo je veoma zastupljeno ime u hrišćanskim zemljama već vekovima, a ima veliki broj različitih verzija, često u kombinaciji s drugim imenom. Srpski oblik imena nastao je prema latinskoj verziji „Maria“. Izvorno, u hebrejskom jezik, ovo ime ima oblik „Mirjam“, u aramejskom „Mariam“. Postoji tumačenje po kojem je nastalo od reči „mar(a)“, što znači „gospođa“ ili „uzvišena“.

VIŠE: Najpopularnija muška imena u Bosni i Hercegovini

Lamija - ime arapskog porekla, čije je značenje "sjajna", svetla", "blistava". Drugi oblik ovog imena je Lamia.

Ajna - arapsko žensko ime koje znači "prava", "nepatvorena", "izvorna". Drugi oblici ovog imena su Ajnija i Ajnela.

Milica - Staro srpsko ime. Naslanja se na prastari slovenski koren mil-, vrlo produktivan u slovenskim imenima. Ime “Milica” je jedno od naših nastarijih ženskih imena. Zabeleženo je još pre carice Milice, žene cara Lazara, ali upravo zahvaljujući njoj postalo je popularno. Od ovog imena izvedena su imena Mila, Milana, Milanija, Miluna, Milja, Miljana, i Minja.

VIŠE: Najpopularnija ženska imena u Srbiji

Ana - Potiče iz starohebrejskog “Hannah” (milost, zahvalnost) – plemenita, milosrdna, blagodarna. Ime je majke Bogorodice Marije, pa je preko kalendara postalo popularno i sveprisutno širom hrišćanskog sveta od najranijih vremena do danas. Od ovog imena izvedena su imena Aneta, Anita, Anica, Anka, Ankica, Anja i Eta.

Sara - Biblijsko ime. Došlo nam je preko engleskog “Sara(h)”, iz starohebrejskog “sara” - najviša, istaknuta, čuvena, poznata. Popularno je u zapadnoevropskim jezicima od najstarijih vremena do danas.

Fatima - ime arapskog porekla, oblik je imena Fatimah. "Fatima" na arapskom jeziku znači: "zaštitnica deteta" ili "ona koja se suzdržava". Skraćeni oblici imena su: Fata, Fate, Fatija,Fatka, Fatime, Timka i Tima.

VIŠE: Najlepša muška pravoslavna imena

Merjem - arapsko žensko ime koje znači "čist" ili "nevina". Merjem (Bogorodica Marija) je jedina žena koja je imenom pominje u Kuranu.

Anastasija - Potiče od grč. “Anastasia,” ženski oblik od “Anastasios” - upravo rođen na Uskrs, usršnji. Od ovih imena izvedena su imena Anastazija, Anastazije, Anastas, Asja, Nasta, Nastas, Nastasija, Nastasije, Nasto, Naca, Staso i Stasa.

Hana - najčešće se veruje da je reč o hebrejskom imenu, ali to još uvek nije dokazano. Na hebrejskom jeziku, ono znači "milost", tj. "ona koja je u milosti Božijoj". S druge strane, nije isključeno ni da ono potiče iz arapskog jezika, na kom znači "sreća". Neki pominju i japanski ("cvet" i "nos"), persijski ("kraljica"), korejski ("jedan") i albanski ("mesec").

VIŠE: Najpopularnija ženska imena u Hrvatskoj

Ajša - arapskog porekla i znači "živa" i "zdrava". Ovo ime nosila je jedna od žena proroka Muhmeda.

Teodora - Potiče od grčkog “Theodoros”, koje se sastoji od “theos” (Bog) i “doron” (dar) – Božiji dar. Po narodnoj tradiciji nadevalo se detetu koga su roditelji dugo i željno očekivali pa ima ga napokon Bog dao.

Naida - žensko ime arapskog porekla, koje znači "čista" i "lepa".

Zehra - još jedno arapsko ime, koje označava ženu svetla lica

VIŠE: Imena za bebe - turske serije kao inspiracija?


Mia – ime latinskog porekla, čije je značenje: moja, takođe i skraćenica od imena Marija -  velika, gospodarica

Sofija - potičeod grčkog "sophia", što znači "mudrost", "znanje", "nauka" i "veština". Otud i filozofija - ljubav prema mudrosti. Popularno je širom hrišćanskog sveta od najstarijih vremena do danas. Od ovog imena izvedena su imena Soja, Sojka, Soka i Sonja.

VIŠE: Da li smo izabrali pravo ime za bebu?

Anđela - oblik imena Angela koje potiče od grčke reči "angelos" ili "Aggelos" i označava božjeg poslanika ili anđela.

*Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama.

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama