Potrebno je:

3 pa­pri­ke ba­bu­re

500 g pa­ra­daj­za

3 gla­vi­ce cr­nog lu­ka

150 g ov­či­jeg si­ra

čen be­log lu­ka

3 ka­ši­ke sir­će­ta

ka­ši­ka li­mu­no­vog so­ka

3 ka­ši­ke ulja

bi­ber, so, per­šun

Priprema

Pa­pri­ke ise­ći na šta­pi­će a pa­ra­dajz i cr­ni luk na re­žnje­ve. Sir usit­ni­ti vi­lju­škom. Či­ni­ju iz­nu­tra is­tr­lja­ti pre­po­lo­vlje­nim be­lim lu­kom. Po­me­ša­ti pri­pre­mlje­ne na­mir­ni­ce. Pre­li­ti ih ma­ri­na­dom od sir­će­ta, li­mu­no­vog so­ka, ulja, bi­be­ra i so­li. Sa­la­tu po­su­ti isec­ka­nim per­šu­nom i osta­vi­ti da od­sto­ji oko po­la sa­ta.

PROBAJTE I...

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama