Potrebno je:

8 tvr­do ku­va­nih ja­ja

250 g sti­šnje­ne šun­ke ili pi­le­ćeg pa­ri­ze­ra

ve­za rot­kvi­ca

po­la ve­ze per­šu­na

2 dl jo­gur­ta

ka­ši­či­ca sen­fa

2 ka­ši­ke ma­jo­ne­za

sok od 1 li­mu­na

so

Priprema

Tvr­do ku­va­na ja­ja ise­ći na če­tvr­ti­ne, šun­ku na šta­pi­će a rot­kvi­ce na ko­lu­ti­će. Iz­me­ša­ti isec­kan per­šu­nov list sa jo­gur­tom, sen­fom, majonezom, li­mu­no­vim so­kom i ma­lo so­li. Po­re­đa­ti na ta­njir ja­ja, šun­ku i rot­kvi­ce pa pre­li­ti jo­gur­tom.

Probajte i:

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama