Potrebno je:

1 tost hleb

50 g bu­te­ra

200 g sa­la­me

jed­na čaj­na ko­ba­si­ca

ma­sli­ne

kač­ka­valj

ma­jo­nez

ke­čap

dve sve­že ili ba­re­ne

cr­ve­ne pa­pri­ke

Priprema

Par­če tost hle­ba na­ma­za­ti bu­te­rom, pre­ko sta­vi­ti kri­šku sa­la­me i re­žanj čaj­ne ko­ba­si­ce. Oči će bi­ti od ise­če­ne ze­le­ne ma­sli­ne, nos i usta od ke­ča­pa, a oko usta sta­vi­ti ma­jo­nez. Ka­pe i ma­šni­ce su od cr­ve­ne pa­pri­ke. Ko­su na­pra­vi­ti od kač­ka­va­lja.

PROBAJTE I...

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama