6 godina

 • koristi kompletan pribor za hranjenje, pravi sebi sendvič
 • čisti svoje cipele
 • ide samo u komšiluk
 • može mu se poveriti manja suma novca
 • bira omiljenog druga
 • pokazuje zaštitničko ponašanje prema mlađoj deci
 • poštuje pravila igre sa vršnjacima
 • prepoznaje svoja osećanja ljubavi i sreće, besa i razočarenja
 • situaciju može da sagleda i iz ugla druge osobe
 • realistični strahovi i strahovi od natrpirodnih bića
 • sposobnost za saradnju i zajedničke aktivnosti.