6 godina

  • govori korektno i jasno
  • artikuliše sve glasove (eventualno izostaje R, LJ i NJ)
  • prepričava priču nakon što je čuje
  • piše i čita vlastito ime
  • pita za značenje reči
  • razume predlog "u sredini"
  • upotrebljava 2500-3000 reči