5-6 godina

  • zna koja je njegova leva a koja desna ruka
  • izvršava tri naloga data zajedno

6 godina

  • broj elemenata u skupu adekvatno označava brojkom
  • na verbalni nalog može razvrstati logičke blokove prema 4 atributa (boja, oblik, veličina, debljina)
  • izbroji 13 kocaka
  • pravi stepenice od 10 kocaka nakon što mu je model sklonjen
  • navodi razlike (po čemu se razlikuju: ptica-pas, drvo-staklo)