7 godina

  • oštrina vida skoro kao kod odraslih
  • širina vidnog polja gotovo kao kod odraslih (sposobnost za periferno viđenje)
  • razvijena spostobnost aktivnog perceptivnog pretraživanja i analize (analiza razlika među sličnim slikama, pronalaženje jednostavnije slike u složenoj)