6 godina

  • pogađa loptom cilj
  • kleštima vadi i čekićem zakucava ekser
  • namotava konac na kalem
  • palcem može da dotakne svaki prst
  • seče i lepi jednostavne oblike (kolaž papir)
  • pravi lepezu od hartije
  • prepisuje sva štampana slova
  • precrtava romb
  • koristi rezač za olovke