4-5 godina

  • interesovanje za polne organe, moguća masturbacija
  • kompletno ovladavanje toaletom
  • strahovi od mraka, imaginarnih bića

5 godina

  • postavlja sebi sto
  • organizuje igre sa vršnjacima, preferira igru sa istim polom
  • uključuje se u razgovor sa odraslima
  • može da odloži zadovoljavanje potrebe