4-5 godina

  • upotrebljava 1800-2000 reči
  • prepričava kratke priče
  • razume predlog iza, ispred
  • samo priča priču po slikama
  • prepoznaje nekoliko slova azbuke
  • odgovara na jednostavna pitanja "Šta je to i od čega je napravljeno?"
  • postavlja pitanja: Kada? Zašto? Kako?