5 godina

  • sastavlja sliku od 4 dela
  • orjentiše se u vremenu (dan-noć, jutro, podne, veče; sada, pre, posle)
  • rešava zadatak tipa "ko ima više"
  • prebrojava do deset i odbrojava traženi broj predmeta (do deset)
  • prepoznaje i piše brojeve do 5
  • ponavlja rečenicu od 8 reči ili niz od 5 brojeva
  • uviđa sličnosti bilo koje prirode (boje, oblika, veličine, svetlosti)