5 godina

  • prepoznaje izvor bola 5-6 godina
  • vid potpuno razvijen, razume signale na semaforu 5 godina
  • voljno usmerava vidne i slušne pažnje loše