4-5 godina

  • crta čoveka (šematski, u vidu geometrijskih oblika)
  • seče makazama po zakrivljenoj liniji 5 godina
  • razlikuje teško-lako
  • broji crteže
  • precrtava trougao
  • crta kućicu, drvo, ljudsku figuru (tri do šest detalja), crtež prepoznatljiv

5-6 godina

  • hvata malu loptu obema rukama
  • jednom rukom pravi kuglicu od papira