4-5 godina

  • trči menjajući pravac

5 godina

  • skakuće na jednoj nozi
  • stoji na prstima