26 meseci

 • govori o sebi u trećem licu

27 meseci

 • završava poslednji slog ili reč stiha poznate pesmice

30 meseci

 • razume 3 predloga (na, u, pored)
 • recituje kraće pesmice
 • razume pitanja "Šta leti, skače, pliva...", "Šta radiš sa ovim?"

36 meseci

 • upotrebljava zamenice i množinu
 • koristi zamenicu "Ja"
 • traži da mu se pričaju omiljene priče
 • priča doživljaje
 • stalno postavlja pitanja: Ko?, Šta?
 • upotrebljava 600-800 reči