25 meseci

 • gradi kulu od sedam kocaka
 • navija igračku ključem

26 meseci

 • slaže kocke u niz

30 meseci

 • oponaša crtu vodoravno i uspravno
 • raspoređuje tri oblika u ram (krug, kvadrat i trougao)
 • seče makazama bez preciznosti

32 meseca

 • mesi kobasicu od plastelina

34 meseca

 • precrtava krug kada mu se pokaže

36 meseci

 • jede viljuškom
 • pravi harmoniku od papira
 • gradi kulu od osam kocaka
 • imitira crtanje krsta
 • slika vodenim bojama