8 meseci

  • igra se skrivača (ku-ku)

9 meseci

  • spava oko 15 sati
  • hrani se keksom
  • privlači pažnju okoline različitim aktivnostima
  • reaguje na svoje ime
  • oponaša radnje "pa-pa"
  • pruža ruke da bi ga podigli
  • plače kada se odvoji od majke
  • afektivno vezivanje: vezano za jednu osobu
  • strah od stranih lica: rezervisano ponašanje