7 meseci

  • osmatra i dodiruje svoj lik u ogledalu
  • očima prati loptu koja se kotrlja

9 meseci

  • pravilno lokalizuje izvor zvuka