7 meseci

  • doseže i hvata predmete na dohvat ruke
  • lupka i trese predmet
  • grabi svakom rukom po jednu kocku

8 meseci

  • menja položaj da bi dohvatio predmet
  • uzima predmet prstima i palcem (intermedijalno)
  • udara jedan predmet o drugi
  • može da zadrži dva predmeta
  • sve baca na pod

9 meseci

  • hvata sitne predmete palcem i kažiprstom ("pinceta" hvat)