4 meseca 

  • kada ga pridižemo u sedeći položaj podiže glavu
  • navlači pelenu na lice
  • u uspravnom položaju ukršta noge

5 meseci

  • sedi uz lagani oslonac, glava učvršćena
  • spušteno na podlogu odupire se vrhovima prstiju

6 meseci

  • može da sedi duže vreme uz oslonac
  • kada ga držimo uspravno odupire se nogama
  • prevrće se iz potrbušnog u leđni položaj