19 meseci

  • zna više fraza od dve reči tipa imenica glagol

20 meseci

  • prepoznaje osam do dvanaest slika

21 mesec

  • traži rečima da jede i pije
  • izvršava nalog koji zahteva dve delatnosti (odnesi, zatvori)

22 meseci

  • koristi imenice, glagole i prideve

22-24 meseci

  • zna više jednostavnih fraza i rečenica do tri reči

24 meseca

  • odgovara adekvatno na pitanja koja imaju značenje posedovanja (čija je ovo mama?)
  • izgovara svoje ime na zahtev
  • upotrebljava 200-250 reči