19 meseci

  • koristi sredstva u rešavanju problema
  • dovodi predmete u međusobni odnos i deluje jednim predmetom na drugi

24 meseca

  • savlađuje jednostavne prepreke
  • pokazuje 5 delova tela na zahtev
  • izdvaja jedan predmet iz gomile na nalog

pridružuje identične oblike i boje u odgovarajući skup (dva oblika ili boje)

  • učenje uviđanjem