10 meseci

  • razume nekoliko reči
  • na nalog okreće glavu ka poznatoj osobi ili predmetu
  • sluša i imitira zvukove iz okoline
  • imitira nekoliko glasova

10-12 meseci

  • zna nekoliko reči (mama, tata, baba, pa-pa)

12 meseci

  • izvršava jednostavne naloge: "dođi", "nemoj".