12 meseci

  • pronalazi sakriveni predmet
  • traži predmete izvan vidljivog polja
  • daje predmet na zahtev
  • učenje putem pokušaja i pogrešaka