10 meseci

  • horizontalno kreće predmetom napred nazad

10-11 meseci

  • namerno ispušta predmet u kutiju
  • ispituje kažiprstom detalje predmeta

12 meseci

  • hvata sitne predmete opozicijom palca i kažiprsta ("klešta" hvat)
  • ubacuje dugmad u posudu
  • oponaša šaranje olovkom po papiru