0-1 mesec

  • na jače zvuke menja aktivnost, a na svetlo trepće

1,5 mesec

  • reaguje na slabe zvuke
  • zaustavlja pogled na majčinim očima

1-2 meseca

  • očima prati osobu koja se kreće

2-3 meseca

  • reaguje na zvuk zadržavanje pogleda ili pokretom
  • okreće glavu prema izvoru zvuka