0-1 meseca

  • kratko posmatra predmet, refleksno hvatanje

0-2 meseca

  • pogledom prati predmet koji se pomera u stranu

2-3 meseca

  • igra se rukama, posmatra ih
  • okreće glavu sledeći predmet
  • usmerava ruku u pravcu kretanja

3 meseca

  • hvata predmet na dodir