0-1 mesec

  • ležeći na stomaku odiže glavu od podloge, šake stisnute

1-2 meseca

  • odiže glavu i ramena od podloge, sake poluotvorene, simetrični pokreti ekstremiteta

2-3 meseca

  • ležeći na stomaku oslanja se na podlaktice
  • zadržava predmet stavljen u ruku