Pitanje autoriteta

Za vreme ove faze, bračni par mora da donese niz važnih odluka: kako se raspoređuje autoritet u porodici, da li ga nosi samo jedan od roditelja (otac ili majka), ili je zajednički, ili su baba i deda porodični autoriteti. To je od Vreme krize
Po rođenju deteta, muž može da oseća kako žena suviše vremena posvećuje novom članu porodice, to jest da se njemu oduzima pažnja. Pored ljubomore, može da se javi i osećanje odbačenosti i napuštenosti, i sl. Napetost u partnerskom odnosu može da se prenese na dete, koje postaje razdražljivo i bolesno. Sa druge strane, žena se oseća napušteno, prepuštena samoj sebi, zbog čega se ponovo okreće roditeljima, tražeći pomoć. Bračnom paru roditeljstvo tako postaje mnogo veći teret nego zadovoljstvo. Prepliću se osećanje dužnosti i povremene nemoći - da pored psiholoških problema koji pritiskaju porodični sistem, moraju da razrešavaju i niz socijalnih problema. Napetost oko rođenja deteta, preuzimanje roditeljske uloge, promena u odnosima između partnera i u odnosima sa roditeljima iz prethodne generacije - dovodi do toga da je ova faza u životnom ciklusu porodice označena kao kritična tačka, sa visokim kriznim potencijalom. O tome svedoči i veliki broj razvoda.
suštinske važnosti za strukturu porodice u odnosu na hijerarhijsku organizaciju i pitanje moći u porodici. Ako se roditelji bore oko moći i autoriteta - kako među sobom, tako i sa svojim roditeljima, onda se kod deteta još od najranijeg detinjstva stvara konfuzija o tome koje i čije pravilo treba da se poštuje i prihvata. O svim tim pitanjima partneri treba otvoreno da razgovaraju i da se dogovaraju.

Rođenje prvog deteta zahteva uspostavljanje nove porodične strukture u odnosu na granice prema roditeljima iz prethodne generacije. Roditelji roditelja dobijaju ulogu babe i dede, čime oživljava njihova potreba da još jednom budu od koristi svojoj deci. Ali, pomoć i podrška nekada mogu da se pretvore u sredstvo za dokazivanje neumešnosti i slabosti mladih roditelja. Ma koliko par planirao promene u komunikacijama kada dođe treći član, realnost je nešto sasvim drugo. Kao što u fazi zasnivanja porodice može da dođe do izražaja nerealna predstava o braku, tako u fazi rođenja prvog deteta može da dođe do izražaja nerealna predstava o roditeljstvu.

Mladoj porodici treba omogućiti da pronađe mehanizme koji su neophodni za ispunjavanje ličnih i porodičnih ciljeva: profesionalna afirmacija i karijera, dovoljno prostora za njihove emotivne i seksualne kontakte, odnose sa prijateljima i rođacima, samostalnost u odlučivanju, kao i razvijanje odgovornosti i zajedničke brige prema detetu.

Snežana Damnjanović Mitić

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama