Iako putovanje sa bebom na porodični odmor može da se čini kao „zastrašujući“ zadatak, pogotovo ako je prvi put, ne mora da bude tako. Ukoliko ga dobro isplanirate i sledite neke osnovne smernice, bebino prvo letovanje može da bude divno iskustvo. 

Neke bebe vole rutinu, a neke ne

● Pojedine bebe mnogo lakše prihvataju uspostavljanje određenog dnevnog rasporeda od drugih beba istog uzrasta. Mnoge bebe će se povinovati predvidivom rasporedu hranjenja i spavanja, ili sasvim lako prilagoditi rutini koju sprovode roditelji.
To najviše ima veze sa osobenom, individualnom prirodom vaše bebe (koja se pokazuje na način kako se ponaša ili reaguje na situacije i ljude). Neke bebe vole rutinu, a neke ne. Nije moguće da sve bebe prate isti raspored, ali bi svaka od njih trebalo da bude u stanju da isprati određeni raspored.

● Imajte na umu i da medicinski i razvojni faktori mogu da utiču na bebinu sposobnost da sledi uspostavljenu  rutinu. Na primer, nedonoščad, bebe male porođajne težine, kao i bebe sa teškim refluksom (gastroezofagealni refluks se javlja kada se želudačni sadržaj vraća u jednjak) - uglavnom kraće spavaju i mnogo češće se hrane. Uvek proverite sa lekarom vaše bebe ako imate neke nedoumice u vezi njenog dnevnog rasporeda.