Dokumenta potrebna za izdavanje pasoša za dete

Po zakonu o putnim ispravama ne postoji mogućnost upisivanja deteta u biometrijski pasoš roditelja. Stoga, na prvom mestu, dokumenta za putovanje obuhvataju izdavanje novog pasoša za decu. Ono što vam je potrebno za to jeste: 

 •  izvod iz matične knjige rođenih
 •  uverenje o državljanstvu
 •  prijava prebivališta

Podnošenje zahteva

Zahtev za izdavanje pasoša za maloletno lice podnosi jedan od roditelja uz pisanu saglasnost drugog roditelja, koja mora biti overena u sudu ili opštini, ili ukoliko je drugi roditelj lično prisutan, saglasnost se daje samo potpisivanjem po zahtevu.

Takse

Roditelji za republičku taksu za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih, moraju izdvojiti 410 dinara, dok se opštinska taksa razlikuje po opštinskim jedinicama Srbije.

Republička taksa za izdavanje uverenja o državljanstvu košta 700 dinara, dok opštinska taksa takođe varira. Taksa za prijavu prebivališta košta 170 dinara, a naknada za izdavanje saglasnosti roditelja za putovanje maloletne i mlađe dece razlikuje se po opštinama. 

Deca razvedenih roditelja

Deca razvedenih roditelja moraju da imaju saglasnost roditelja-staratelja, kao i saglasnost drugog roditelja. Kada je  drugi roditelj sprečen da da saglasnost potrebna dokumenta daje nadležni centar za socijalni rad. Međutim,ukoliko je brakorazvodna parnica u toku, sud na zahtev jednog od roditelja određuje privremenu meru zabrane putovanja maloletnika koja se sprovodi na celoj teritoriji Republike Srbije, navodi se na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Putna isprava za dete može se izdati i bez saglasnosti jednog od roditelja, ali u posebnim slučajevima i to:

 • ako se jedan od roditelja vodi kao nestalo lice
 • ako je jedan od roditelja nepoznatog boravišta ili prebivališta
 • ako je jedan od roditelja umrlo lice
 • ako je jednom od roditelja odlukom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili je odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave
 • u drugim slučajevima pravne i fizičke sprečenosti jednog od roditelja da vrši roditeljsko pravo

Deca sa invaliditetom ili sa određenim zdravstvenim problemima za putovanje moraju da imaju ista dokumenta. Ukoliko dete boluje od neke hronične bolesti ili alergije, na put je potrebno da ponese i potvrdu lekara, obavezno putničko zdravstveno osiguranje, zdravstvenu knjižicu i pasoš. Deca sa invaliditetom ili sa određenim zdravstvenim problemima oslobođena su ove vrste plaćanja. 

Koliko važi pasoš za dete?

 • Pasoš za decu mlađu od 3 godine se izdaje sa rokom važenja od 3 godine.
 • Deci uzrasta od 3 do 14 godina, pasoš se izdaje sa rokom važenja od 5 godina.
 • Deci starijoj od 14 godine, pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10 godina.

Otisci prstiju i potpis se ne uzimaju prilikom podnošenja zahteva od deteta, do navršene dvanaeste godine života.

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama