Marte Meo, što u prevodu sa latinskog znači "sopstvenim snagama", kao metod razvila je Maria Arts sedamdesetih godina prošlog veka u Holandiji. Počela je davanjem jednostavnih i praktičnih saveta roditeljima dece sa autizmom sa kojom je radila kako bi olakšala njihovu međusobnu komunikaciju. Danas postoji internacionalna mreža Marte Meo stručnjaka u 38 zemalja sveta.

Prirodna komunikacija kao osnov vaspitanja

Marte Meo ili prirodna podrška razvoju se zasniva na tome da roditelji i deca imaju prirodnu sposobnost da komuniciraju. To možemo da vidimo već od prvog trenutka kada se dete rodi kako mu se majka intuitivno obraća i ono joj odgovara. Ta prirodna potreba deteta da bude u kontaktu sa svojim roditeljima i obrnuto, osnov su za detetov rast i razvoj, kako fizički tako i emocionalni. Da je upravo kontakt ono što je neophodno a ne hrana i nega, govori činjenica da se deca koja su lišena roditeljskog staranja i rastu u ustanovama koje danas  pružaju dobru negu ali ne i dovoljno prisustvo odraslih, ne razvijaju u potpunosti i na pravilan način.


Pročitajte i... Komunikacija sa bebom u toku prve godine

Maria Arts je uočila da u prirodnoj komunikaciji roditelja i deteta postoji obrazac koji uvek ima određenu strukturu i ritam. Odrasla osoba intuitivno prepoznaje i odgovara na detetovu potrebu za podrškom i informacijom. Dete, takođe, u zavisnosti od svojih potreba izaziva reakciju odraslog. Roditelj koji ima bebu uvek zauzima položaj iz koga može nesmetano da prati šta se dešava na njenom licu i istovremeno detetu omogućava da istražuje gestikulacije i reakcije onog ko ga drži.  

Uočavanje onoga što dete zanima dovodi do pojave socijalne inicijative, povećanja koncentracije i porasta samopouzdanja. Kada je ova komunikacija iz nekog razloga poremećena pa se ne odvija na zadovoljavajući način, u velikom broju slučajeva dolazi do razvojnih poremećaja kod deteta.

Svaka komunikacija ima tri faze:

1. Početak ili povezivanje, kada odrasli prihvati ili krene za interesovanjem deteta, tako se stvara zajednička tačka interesovanja čime se uspostavlja komunikacija.

2. Naizmenično nastupanje sa proširivanjem i vođenjem, kada se odrasli i dete smenjuju odgovarajući jedno drugom oko zajedničke tačke interesovanja.

3. Uzajamno završavanje, oboje imaju slobodu da završe komunikaciju i da izaberu novu tačku interesovanja koja može ali i ne mora biti zajednička, uz prihvatanje promene usmerenosti, pri čemu odrasli prepoznaje potrebu deteta da se povuče i jasno sa svoje strane daje znake završavanja.

Razvoj Marte Meo metoda

Prirodne reakcije roditelja su jako brze i teško ih je uočiti posmatranjem dok se komunikacija sa detetom odvija. Otkrivene su tek kada je bilo moguće snimiti ih i posmatrati usporenim puštanjem video snimka i analiziranjem, što je bilo sedamdesetih godina dvadesetog veka. Tada je i naučno dokazano da roditelji imaju intuitivno didaktičko ponašanje u kontaktu sa malom decom kojim prirodno podržavaju razvoj deteta.


Pročitajte i... Komunikacija puna ljubavi preduslov za srećnu porodicu

Maria Arts je razvijajući Marte Meo metod upravo koristila video snimke komunikacije roditelja i drugih odraslih koji su brinuli o deci i njihovom analizom uočila da su obrasci komunikacije isti bez obzira gde se nalazila u svetu. Tako jezička barijera nije bila prepreka da savetuje roditelje jer se pre svega fokusirala na neverbalne znake komunikacije, govor tela, gest, ritam i ton, a ne na značenje izgovorenih reči.

Snimci su korišćeni za pronalaženje dobrih momenata u komunikaciji i davanje uputstava roditeljima korak po korak.

Različiti programi Marte Meo metoda

Vremenom su razvijani i drugi programi za decu, omladinu i odrasle sa posebnim potrebama. Posebni programi za prevremeno rođene bebe, za decu sa problemima u spavanju i ishrani, povučenu, uznemirenu decu, bebe koje prekomerno plaču, decu sa problemima u ponašanju. Razvijeni su i posebni programi za porodičnu terapiju i terapiju za stare i dementne u institucijama.


Pročitajte i... 5 ključnih načina neverbalne komunikacije sa detetom

Marte Meo se takođe primenjuje u stručnom savetovanju zaposlenih u institucijama, u domovima za decu i omladinu, u obrazovanju medicinskih tehničara i rukovodećeg kadra.

Svi oni koji se bave decom na bilo koji način, roditelji, staratelji, usvojitelji, socijalni radnici, medicinske sestre, fizio i radni terapeuti, defektolozi, logopedi, psiholozi, pedagozi, vaspitači, učitelji, nastavnici, profesori, primenom Marte Meo metoda – prirodne podrške razvoju, doprinose napredovanju dece u razvoju sopstvenim snagama.

Snežana Milanović, dip dizioterapeut, marte meo praktičar

Snežana Milanović, fizioterapeut

Snežana Milanović je diplomirani medicinar fizioterapeut. Osnivač privatne prakse 1997. godine - "Centar za korektivnu gimnastiku SM".  Stručni saradnik magazina "Mama" od 2000. godine. Osnivač Grupe za podršku roditeljstvu "Porodično gnezdo".  Stručni saradnik, predavač u "Školi roditeljstva Nada Lazić" i autorizovanoj " Prenatal" školi. Koautor priručnika "Od zdravih roditelja do zdravog potomstva".  Licencirani IAIM instruktor masaže beba.

Kontakt: centarsm@sezampro.rs

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama